Click or drag the right top or bottom corner to turn the page.
extra small small large extra large back to site back to 'Les fleurs du mal'
 

C.A.B. Bantzinger, Douze po√®mes, Les Fleurs du Mal, La Haye, 1939 (antedated), D.A.  Daamen.
                                   Illustr.: 12 drawings in b/w.

Cees Bantzinger (1914-1985) was een Nederlandse tekenaar en schilder. Nadat hij een tweejarige studie aan een seminarie had gevolgd vertrok hij in 1932 naar Amsterdam om daar een studie aan het Instituut voor Kunstnijverheid (de huidige Gerrit Rietveld Academie) te volgen. In 1936-37 debuteerde Bantzinger als illustrator in het weekblad De Groene Amsterdammer en behoorde hij tot de bekende illustratoren van dag- en weekendbladen. In de beginjaren van de bezetting schreef Bantzinger brieven aan het nationaalsocialistische Departement van Volksvoorlichting en Kunsten waarin hij probeerde opdrachten voor kunstwerken te verwerven. In een PS vermeldde hij een NSB-lidmaatschapsnummer. Bij onderzoek voor zijn boek "De kunsthandel in Nederland 1940-1945" stuitte Adriaan Venema op het genoemde NSB-lidmaatschapsnummer van Bantzinger. Deze bevestigde Venema telefonisch dat hij het inderdaad was en pleegde een week later zelfmoord. (Wikipedia)